Audio, video, televízory Auto - Moto Dom a záhrada Foto, Kamery, Ďalekohľady Hodinky a Drogéria Hračky KÁVA, KÁVOVARY, PRÍSLUŠENSTVO Malé domáce spotrebiče Počítače a kancelária Šport, fitness, zdravie Veľké spotrebiče VÝPREDAJ A REPASY
X

   Na vašom súkromí nám záleží

Naše webové stránky používajú súbory cookie. Súbory cookie sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo webovom prehliadači alebo webovým prehliadačom v počítačovom systéme používateľa. Ak používateľ vyvolá webovú stránku, môže byť súbor cookie uložený v operačnom systéme používateľa. Tento súbor cookie obsahuje charakteristický reťazec, ktorý umožňuje jednoznačnú identifikáciu prehliadača pri opätovnom vyvolaní webovej stránky.

Tlačítkom "Rozumiem a prijímam" nám udeľujete súhlas používať nevyhnutné cookies pre správne fungovanie webu a zlepšovať tak naše služby.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek zmeniť v pätičke webu v sekcii Cookies politika.

FORMULAR PRE ODSTUPENIE

Vytlačte si túto stránku (Ctrl+p) alebo uložte vo formáte:  Odstúpenie od zmluvy.pdf 


 FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY DO 14 DNÍ PRE SPOTREBITEĽA na základe Zz č. 102/2014
Tento zákon upravuje práva spotrebiteľov (paragraf 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Zz).

(Upozornenie: kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ (nákup na IČO) nemá nárok na toto odstúpenie.
V prípade nároku na toto odstúpenie kupujícim, ktorý nie je spotrebiteľ, si tento uhradí náklady na cestu späť v plnej výške)

 
SPOTREBITEĽ nemôže podľa § 7 odst. (6) odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
- predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorú predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.
- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. 
- predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom
- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.


Meno a Priezvisko SPOTREBITEĽA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(meno a priezvisko sa musí zhodovať s údajom na kúpnej zmluve resp. faktúre)

Adresa SPOTREBITEĽA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dátum zakúpenia/prijatia tovaru: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Číslo objednávky: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Číslo faktúry: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Názov vráteného tovaru: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

POZNÁMKA: _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Žiadam vrátiť úhradu za tovar na bankový účet: 

 IBAN:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 VYJADRENIE SPOTREBITEĽA: Súhlasím, že čiastka za tovar bude vrátená bankovým prevodom v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. (Pozn.: Nakoľko spol. ANTALON s.r.o. má sídlo v ČR, vrátenie prostredníctvom poštovej poukážky nie je možné zo strany českej pošty.) Bol som poučený, že všetky náklady na doručenie odstúpenia od zmluvy, dokladov ako aj vráteného tovaru znášam ako spotrebiteľ. Podmienkou vrátenia úhrady je doručenie nižšieuvedeného v lehote 14 dní, v opačnom prípade beriem na vedomie, že odstúpenie od zmluvy nebude akceptované.

  
1. Zakúpený tovar
2. Kúpna zmluva
(Faktúra)

3. Doklad o úhrade (pokladničný blok, výpis z účtu a pod.)


Vlastnoručným podpisom nižšie čestne prehlasujem, že zakúpený tovar vraciam úplný, vyčistený a nepoškodený, hygienicky nezávadný, vrátane originálneho obalu, nestrhnutých ochranných fólií alebo iných ochranných prvkov, ktoré sa nachádzali v pôvodnom balení. (napr. fólia na displeji, obrazovke, mobile a pod). Všetky nedostatky vráteného tovaru (napr. jeho poškodenie, neúplné balenie, znečistenie tovaru (napr. použitý vysávač)) som povinný odstrániť a uvádzam ich v poznámke k tovaru. V prípade, ak bude u predávajúceho zistené zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, plne za ne, ako kupujúci zodpovedám. A to aj v prípade, ak som ich v poznámke neuviedol. Som si vedomý, že všetky zistené nedostatky vráteného tovaru (viď hore) mi v prípade, ak sa s predávajúcim nedohodnem inak, budú vymáhané súdnou cestou. (napr. náklady na vyčistenie znečisteného vráteného tovaru, náklady na doobjednanie chýbajúcich častí pri vrátení neúplného balenie, alebo znehodnotení niektorej časti balenia, napr. ochranného obalu a pod).  

V _ _ _ _ _ _ _ _ _   dňa:   _ _ _ _        Vlastnoručný podpis spotrebiteľa:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


ZASIELACIA ADRESA:   ANTALON s.r.o., Oblouková 102, 46303 Liberec - Stráž nad Nisou, ČESKÁ REPUBLIKA