Navigácia : [ preskocit ' ]
Audio, video, televízory Auto-moto Dom a záhrada Foto, Kamery, Ďalekohľady Hodinky Hračky KÁVA, KÁVOVARY A PRÍSLUŠENSTVO Malé domáce spotrebiče Počítače a kancelária Repasované, použité PC Šport, fitness, zdravie Veľké spotrebiče
Nachádzate sa : Root Audio Video TV  >>  Televízory  >>  LED a 3D Televízory  >>  32" až 39" LED a 3D Tv

Philips BDM3470UP/00 IPS 34" 21:9, 3440x1440, 40mil:1, 320cd, 5ms, VGA/DVI/HDMI/DP, USB, repro,MultiView, Pivot,výškové

Philips BDM3470UP/00 IPS 34" 21:9, 3440x1440, 40mil:1, 32...
757,05 €
630,88 € Bez DPH
Tento produkt je nedostupný. Podobný produkt nájdete v kategórií:
32" až 39" LED a 3D Tv
Dostupnosť : Nedostupné
PartNo : BDM3470UP/00
Interný kód produktu : 27966796
Výrobca : PHILIPS
Váha : 6,52
Záruka : 36 mesiacov
Popis produktu : Nový kus, kartónová krabica poliata avivážou pri preprave. Vid foto. Nový kus, plná záruka, vnutorné balenie skontrolované.

Dostatočne široký aj pre tie najodvážnejšie nápady s panoramatickou obrazovkou UltraWide
Zažite viac vďaka tomuto 34” (86 cm) displeju UltraWide Philips. Doprajte si veľký obraz so všetkými detailmi na tejto veľkej obrazovke UltraWide. Vďaka prehľadnému zobrazeniu viacerých aplikácií naraz multitasking už nikdy nebude ako predtým.
Brilantný výkon • Displej s technológiou AH-IPS vytvára žiarivý obraz so živými farbami • Krištáľovo čistý obraz na displeji UltraWide s rozlíšením QHD 3440 x 1440 pixelov • SmartUniformity pre konzistentný obraz • Technológia MultiView umožňuje pripojenie dvoch zdrojov naraz
Navrhnutý pre ľudí • Výnimočne úzky rám pre maximálny obraz a minimum rozptýlenia • Podstavec SmartErgoBase umožňuje ergonomické nastavenie pre každého • Nízka výška rámu monitora od stola pre najpohodlnejšie čítanie • Vstavané stereo reproduktory na prehrávanie multimédií
Jednoducho sa pripojte a vychutnávajte • Pripojenie SmartConnect pomocou konektorov HDMI, MHL, DisplayPort, DVI a VGA • Pripojenie DisplayPort pre dokonalý obraz • Technológia MHL pre zábavu s mobilným obsahom na veľkej obrazovke • USB 3.0 umožňuje rýchly prenos údajov a nabíjanie smartfónov

Technológia AH-IPS
Tento najnov š í displej Philips pou ž íva š pi č kové panely AH-IPS. Výsledkom je lep š ia reprodukcia farieb, rýchlej š í č as odozvy a ni žš ia spotreba energie. Na rozdiel od š tandardných panelov TN doká ž u panely AH-IPS poskytnú ť konzistentné podanie farieb aj pri š irokom pozorovacom uhle 178 stup ň ov a v re ž ime oto č enia. V ď aka tomuto výnimo č nému výkonu je technológia AH-IPS najvhodnej š ia na pou ž itie, pri ktorom je dôle ž itá vysoká presnos ť farieb a kon š tantný jas – napríklad na úpravu fotografií, pou ž ívanie grafických aplikácií a prehliadanie webu.
Kri š tá ľ ovo č istý obraz na displeji UltraWide
Najnov š ie obrazovky Philips sú vybavené funkciami CrystalClear, UltraWide Quad HD 3440 x 1440 pixelov pre kri š tá ľ ovo č istý obraz. V ď aka vysoko výkonným panelom s ve ľ kokapacitným po č tom pixelov a š irokým uhlom zobrazenia 178/178 týchto nových displejov obraz a grafika o ž ijú. Ultra š iroký formát 21:9 umo žň uje zvý š enie produktivity v ď aka vä čš iemu priestoru na porovnávanie obsahu ved ľ a seba a lep š iemu zobrazeniu st ĺ pcov tabu ľ ky. Č i u ž ste náro č ný profesionál, ktorý vy ž aduje extrémne podrobné informácie pre rie š enia CAD-CAM, alebo finan č ný mág pracujúci s obrovskými tabu ľ kami, displeje od spolo č nosti Philips vám v ž dy zaru č ia kri š tá ľ ovo č istý obraz.
SmartUniformity
Zmeny jasu a farby na LCD obrazovkách sú be ž ným javom. Re ž im Philips SmartUniformity vytvára obraz s presným jasom, č o je dôle ž ité pri práci s fotografiami, dizajne a tla č i. V ď aka farebnej metrike na vyhodnotenie farebnej presnosti je tento re ž im vykalibrovaný tak, aby bola splnená priemerná uniformita luminancie nad 95 %. Výberom tohto re ž imu získate jednotný a presný obraz.
Technológia MultiView
V ď aka displejom Philips s ultra vysokým rozlí š ením a technológiou MultiView mô ž ete pohodlným spôsobom vyu ž i ť bohaté mo ž nosti pripojenia u vás doma alebo v práci. MultiView umo žň uje duálne pripojenie a zobrazenie, v ď aka č omu mô ž ete naraz ved ľ a seba pracova ť s viacerými zariadeniami, napríklad stolovým po č íta č om a notebookom, a ve ľ mi ľ ahko vykonáva ť viacero komplexných úloh sú č asne. Rovnako jednoduché je sledova ť ž ivý futbalový zápas z digitálneho prijíma č a na pravej strane a sú č asne surfova ť na internete z notebooku na ľ avej strane. Prípadne mô ž ete priebe ž ne sledova ť správy so zvukom v malom okne a sú č asne pracova ť na svojom najnov š om blogu.
Výnimo č ne úzky rám
V ď aka panelom, ktoré vyu ž ívajú najnov š ie technológie, sú nové displeje Philips navrhnuté naozaj minimalisticky – vonkaj š í okraj má hrúbku len pribli ž ne 2,5 mm. Ke ď sa k tomu pridá 9 mm pás Black Matrix zabudovaný do panela, celkové rozmery rámu sa výrazne zmen š ia, č o zabezpe č í minimálne vizuálne ru š enie a maximálnu pozorovaciu plochu. Tento dizajn je mimoriadne vhodný na pou ž ívanie viacerých displejov alebo spojených displejov pri hraní, grafickom dizajne a profesionálnych aplikáciách. S výnimo č ne úzkym rámom budete ma ť pocit, ž e pou ž ívate jeden ve ľ ký displej.
SmartErgoBase
SmartErgoBase je podstavec monitora, ktorý poskytuje pohodlie ergonomického displeja aj praktické usporiadanie káblov. V ď aka mo ž nosti nastavenia vý š ky, sklopenia, naklonenia a oto č enia základne je tento monitor pou ž ívate ľ sky prívetivý, umo žň uje maximálne pohodlie pri sledovaní a doká ž e zmierni ť fyzickú námahu pri celodennej práci. Obsahuje systém na usporiadanie káblov, ktorý obmedzí neporiadok a udr ž iava pracovné miesto úh ľ adné a profesionálne.
Nízka vý š ka rámu monitora od stola
Monitor Philips mo ž no v ď aka dômyselnému podstavcu SmartErgoBase zní ž i ť takmer a ž na úrove ň pracovného stola a dosiahnu ť tak pohodlný uhol obrazovky na č ítanie. Nízka vý š ka okrajového rámu monitora od stola je dokonalé rie š enie, ak pri práci na po č íta č i pou ž ívate okuliare s bifokálnymi, trifokálnymi alebo progresívnymi sklami. Tie ž umo žň uje pou ž íva ť monitor osobám rôznej vý š ky, ktoré si mô ž u nastavi ť uhol a vý š ku presne pod ľ a svojich potrieb. Výsledkom je men š ia únava a námaha svalov.

Obraz/Displej
•Typ panelu LCD: AH-IPS LCD
•Typ podsvietenia: Systém W-LED
•Veľkosť panela: 34 inch / 86,7 cm
•Efektívna viditeľná oblasť: 799,8 (H) x 334,8 (V)
•Pomer strán: 21:9
•Optimálne rozlíšenie: 3440 x 1440 pri 60 Hz
•Čas odozvy (typický): 14 ms
•SmartResponse (typická): 5 ms (sivá na sivú)
•Jas: 320 cd/m2
•Pomer kontrastu (typický): 1000:1
•SmartContrast: 40 000 000:1
•Odstup pixelov: 0,232 x 0,232 mm
•Uhol zobrazenia: 178o (H) / 178o (V), pri C/R > 10
•Dokonalejšie zobrazenie: SmartImage
•Farby displeja: Podpora farieb: 1,07 miliardy farieb
•Frekvencia snímania: 30 – 83 kHz (H)/56 – 76 Hz (V)
•MHL: 1080p pri 60 Hz
•sRGB: áno
Pripojiteľnosť
•USB: 2 x USB 2.0, USB 3.0x2 (1 W/rýchle nabíjanie)*
•Vstup signálu: VGA (Analógový), DVI-Dual Link (digitálny, HDCP), Rozhranie DisplayPort, MHL-HDMI (digitálny, HDCP)
•Synchronizačný vstup: Oddelená synchronizácia, Synchronizácia na zelenej
•Zvuk (vstup/výstup): Vstup PC audio, Slúchadlový výstup
Vybavenie a vlastnosti
•Vstavané reproduktory: 3 W x 2
•MultiView: Režim PIP/PBP, 2 zariadenia
•Pohodlie používateľa: SmartImage, Multiview, Užívateľ, Ponuka, Zapnuté/Vypnuté
•Ovládací softvér: SmartControl Premium
•OSD jazyky: Holandčina, Slovenčina, Fínčina, Francúzština, Nemčina, Grécky, Maďarčina, Taliančina, Japončina, Kórejčina, Leštenie, Portugalčina, Ruština, Zjednodušená čínština, Španielčina, Švédčina, Tradičná čínština, Turečtina, Ukrajinčina, Brazílska portugalčina, Čeština
•Ďalšia užitočná funkcia: Kensington uzamknutie, Upevnenie VESA (100 x 100 mm)
•Kompatibilita s Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 8.1/8/7
Stojan
•Nastavenie výšky: 180 mm
•Otočný: 90 stupňov
•Otočný: -170/+170 stupeň
•Naklonenie: -5/20 stupeň
Príkon
•Režim ECO: 40,8 W (typ.)
•Režim prevádzky: 46,97 W (typ.) (skúšobná metóda EnergyStar 6.0)
•Pohotovostný režim: < 0,4 W (typ.)
•Režim vypnutia: < 0,3 W (typ.)
•Indikačná LED dióda napájania: Prevá
Napriek všetkej snahe zaistiť čo najpresnejší popis, obrázky a technické parametre produktov, nemôžeme zaručiť, že uvedené informácie odpovedajú 
skutočnosti. Rada výrobcov si vyhradzuje právo na zmenu niektorých parametrov, či vlastností bez predchadzajúceho upozornenia. Ak sa potrebujete
ubezpečiť o určitých parametroch produktu, alebo v prípade pochybností, kontaktujte nás. Neskoršie reklamácie vlastností sú
zbytočnou komplikáciou pre obe strany.

* * * * * * * * *

:: TOP 3 KATEGÓRIE v Internetovom Obchode MADER.sk - Račianska 66, 83102 Bratislava ::

RETRO Spotrebiče

Masážne prístroje a WELLNESS

TELEVÍZORY