Navigácia : [ preskocit ' ]
Audio, video, televízory Auto-moto Dom a záhrada Foto, Kamery, Ďalekohľady Hodinky Hračky KÁVA, KÁVOVARY A PRÍSLUŠENSTVO Malé domáce spotrebiče Počítače a kancelária Repasované, použité PC Šport, fitness, zdravie Veľké spotrebiče
Odstupenie

Vytlačte si túto stránku (Ctrl+p) alebo uložte vo formáte: Odstúpenie od zmluvy.doc  alebo  Odstúpenie od zmluvy.pdf

Prevádzkovateľom obchodu MADER.sk je spoločnosť ANTALON, s.r.o. so sídlom v Mochovská 535/38, Praha 9, Česká republika,
IČ: 259 60 920, C 225689 vedená u Městského soudu v Praze.

 

 FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY SPOTREBITEĽA na základe Zz č. 102/2014
Tento zákon upravuje práva spotrebiteľov (paragraf 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Zz).
(v prípade nároku na odstúpenie kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľ, si tento následne zabezpečí na vlastné náklady odber tovaru z pobočky)

 

Spotrebiteľ nemôže podľa § 7 odst. (6) odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
- predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorú predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.
- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. 
- predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom
- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

 

Vyplní kupujúci - spotrebiteľ:

Meno a Priezvisko*: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
* (meno a priezvisko sa musí zhodovať s údajom na faktúre, ktorá je súčasťou odstúpenia od zmluvy)

Adresa spotrebiteľa: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dátum zakúpenia tovaru: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Číslo objednávky: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Číslo faktúry: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Názov vráteného tovaru: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Stav vráteného tovaru: _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 Žiadam vrátiť úhradu za tovar na bankový účet: 

 IBAN:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Vyjadrenie spotrebiteľa:
Súhlasím, že čiastka za tovar bude vrátená bankovým prevodom v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Bol som poučený, že všetky náklady na doručenie odstúpenia od zmluvy, dokladov ako aj vráteného tovaru znášam ako spotrebiteľ. Podmienkou vrátenia úhrady je doručenie nižšieuvedeného v lehote 14 dní, v opačnom prípade beriem na vedomie, že odstúpenie nebude akceptované:   
1. Zakúpený tovar
2. Kúpna zmluva
(Faktúra)

3. Doklad o úhrade (pokladničný blok, výpis z účtu alebo dodací list) 

 

Svojím podpisom čestne prehlasujem, že zakúpený tovar vraciam úplný, vyčistený a nepoškodený, hygienicky nezávadný, vrátane originálneho obalu, nestrhnutých ochranných fólií alebo iných ochranných prvkov, ktoré sa nachádzali v pôvodnom balení. (napr. fólia na displeji, obrazovke, mobile a pod). Všetky nedostatky vráteného tovaru (napr. jeho poškodenie, neúplné balenie, znečistenie tovaru (napr. použitý vysávač)) som povinný odstrániť a uvádzam ich v poznámke k tovaru. V prípade, ak bude u predávajúceho zistené zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, plne za ne, ako kupujúci zodpovedám. A to aj v prípade, ak som ich v poznámke neuviedol. Som si vedomý, že všetky zistené nedostatky vráteného tovaru (viď hore) mi v prípade, ak sa s predávajúcim nedohodnem inak, budú vymáhané súdnou cestou. (napr. náklady na vyčistenie znečisteného vráteného tovaru, náklady na doobjednanie chýbajúcich častí pri vrátení neúplného balenie, alebo znehodnotení niektorej časti balenia, napr. ochranného obalu a pod).  

 

 

V _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _         dňa:  _ _ _ _ _ _                            Vlastnoručný podpis spotrebiteľa:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _